Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je provést ve vybraném území, degradované lidskou činností (dobývací a průmyslové prostory, intenzivní zemědělská krajina, nezastavěné brownfieldy...) nebo v rekultivovaných územích mapování ekosystémových služeb. Návrhová část bude zaměřena popis významu a podpory ekosystémových služeb pro rozvoj regionu

K tématu nejsou zadaná žádná omezení