Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je zpracovat literární přehled publikací, zaměřených na změny v poskytování ekosystémových služeb v krajině degradované lidskou činností (dobývací a průmyslové prostory, intenzivní zemědělská krajina, nezastavěné brownfieldy...) nebo v rekultivovaných územích.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia