Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
State of topic:
approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je zpracovat literární přehled publikací, zaměřených na změny v poskytování ekosystémových služeb v krajině degradované lidskou činností (dobývací a průmyslové prostory, intenzivní zemědělská krajina, nezastavěné brownfieldy...) nebo v rekultivovaných územích.

There are no limitations of the topic