Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Rozbor způsobů snímání a vyhodnocování údajů u současných měřících zařízení rozměrů a tvaru výřezů, stanovení rozhodnýh kroků, které kalibrace musí pokrývat, návrh možných kalibračních metod, posouzení jejich technické proveditelnosti ve dřevařských provozech, doporučení způsobu kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví, zohledňující celý proces snímání a vyhodnocení sejmutých údajů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-DI Dřevařské inženýrství
D-DI-TZD Technologie zpracování dřeva