Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Modelování systémů se sociální inteligencí
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout postupy a metodiky chování systémů se sociální inteligencí v součinnosti s analýzou potřeb a schopností uživatelů a schopností tyto postupy aplikovat na vytvářené informační a komunikační systémy pro různé aplikační domény. Předmětem řešení bude analýza spojení dosud samostatně rozvíjené oblasti informačních a komunikačních systémů, umělé inteligence, strojového učení, rozpoznávání vzorů chování, predikce a vizuální komunikace.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika