Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Identifikace vzorců chování uživatele prostřednictvím analýzy prostorových dat
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. David Procházka, Ph.D.
Abstrakt: Mezi aplikacemi a službami se stále více prosazují řešení, která dokáží identifikovat aktuální stav uživatele, resp. situaci ve které se nachází. Tato řešení mohou na základě znalosti řady zejména časových a prostorových souvislostí mnohem přesněji identifikovat okamžité potřeby uživatele a přizpůsobit se mu. Mezi nejrozšířenější služby tohoto typy lze zařadit např. Google Now. Tato služba je schopna proaktivně upozornit např. na zhoršenou dopravu do místa blížící se schůzky, připomenout umístění zaparkovaného auta atp. Tato práce je zaměřena na identifikaci nových typů souvislostí, které lze získat z osobních dat uživatele (zejm. mobilních zařízení), běžně dostupných prostorových dat (veřejné registry, mapové služby atp.) a případně dalších informací agregovaných o uživateli (data mobilních aplikací, věrnostní programy aj.). Výstupem práce jsou nová pravidla založená na využití uvedených skupin dat, která umožní identifikovat stav nebo vzorce chování uživatele. Dílčí cíle práce jsou následující: nalezení vhodných metod agregace dat z mobilních a osobních zařízení (mobilní telefony, chytré hodinky atp.); identifikace dostupných vhodných zdrojů prostorových dat; identifikace dalších zdrojů dat, které mohou být pro účel analýzy chování využitelné (např. již zmíněné věrnostní programy nebo data o používání aplikace); návrh pravidel identifikujících vzorce chování uživatele; experimentální ověření navržených pravidel včetně vyhodnocení jejich spolehlivosti.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AGI Aplikovaná geoinformatika