Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Možnosti využití půdní mikromorfologie při identifikaci a klasifikaci forem nadložního humusu
State of topic: approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Summary: Formy nadložního humusu se v současné době dostávají do popředí zájmu odborníků zkoumající půdní prostředí. Dosud tato problematika nebyla z mikromorfologického pohledu systematicky studována. Součástí práce by mělo být vytvoření jednoduché metodiky na mikromorfologické vyhodnocení kvality forem nadložního humusu ve vztahu k současné klasifikaci.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-LAND Landscape EngineeringD-LAND-FECOL Forest Ecology
D-LAND Landscape Engineering-- no restrictions --