Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Téma je zaměřeno obecně. Výzkum budu prováděn na konkrétních výzkumných lokalitách. Rozsah výzkumných metod bude záviset na typu konkrétní výzkumné plochy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny