Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Klasifikace lesů v pohoří Khentey, Mongolsko
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Abstrakt: Lesnicko-typologický klasifikační systém (LTKS, dříve Typologický systém ÚHÚL)a Geobiocenologický klasifikační systém poslouží jako vzory pro tvorbu kostry klasifikačního systému lesů v Mongolsku. Mongolsko se potýká s problémem rozsáhlé devastace lesů, která je způsobena převážně požáry (přirozenými i člověkem iniciovanými), pastvou a neřízenou těžbou. Úbytek lesů a devastace zbytkového lesního pokryvu dostoupila takového stupně, že v nadcházejících deceniích nebude v mongolských lesích dostatek dříví. V lesnictví Mongolska chybí nástroje k trvale udržitelnému hospodaření v lesích podobné našim. Cílem práce bude navržení kostry klasifikačního systému a rámcových směrnic hospodaření na příkladu lesního majetku Domogt Sharyngol v pohoří Khentey, severní Mongolsko.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa