Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Klasifikace lesů v pohoří Khentey, Mongolsko
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Lesnicko-typologický klasifikační systém (LTKS, dříve Typologický systém ÚHÚL)a Geobiocenologický klasifikační systém poslouží jako vzory pro tvorbu kostry klasifikačního systému lesů v Mongolsku. Mongolsko se potýká s problémem rozsáhlé devastace lesů, která je způsobena převážně požáry (přirozenými i člověkem iniciovanými), pastvou a neřízenou těžbou. Úbytek lesů a devastace zbytkového lesního pokryvu dostoupila takového stupně, že v nadcházejících deceniích nebude v mongolských lesích dostatek dříví. V lesnictví Mongolska chybí nástroje k trvale udržitelnému hospodaření v lesích podobné našim. Cílem práce bude navržení kostry klasifikačního systému a rámcových směrnic hospodaření na příkladu lesního majetku Domogt Sharyngol v pohoří Khentey, severní Mongolsko.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape Engineering
D-LAND-FECOL Forest Ecology