Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je vytvořit přehled a stručný popis mezinárodních systémů pro hodnocení ekosystémových služeb. Základní rozcestník: http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz/uzitecne_odkazy . Review je postaveno na práci anglickými texty

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení