Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je vytvořit přehled a stručný popis mezinárodních systémů pro hodnocení ekosystémových služeb. Základní rozcestník: http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz/uzitecne_odkazy . Review je postaveno na práci anglickými texty

There are no limitations of the topic