Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vytvořit přehled a stručný popis mezinárodních systémů pro hodnocení ekosystémových služeb. Základní rozcestník: http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz/uzitecne_odkazy . Review je postaveno na práci anglickými texty

K tématu nejsou zadaná žádná omezení