Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Stav tématu: schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vytvořit přehled a stručný popis mezinárodních systémů pro hodnocení ekosystémových služeb. Základní rozcestník: http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz/uzitecne_odkazy . Review je postaveno na práci anglickými texty

K tématu nejsou zadaná žádná omezení