Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Stav témy:
schválené (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb MAES a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia