Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary: Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb MAES a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty

There are no limitations of the topic