Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb MAES a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia