Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
State of topic:
approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb MAES a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty

There are no limitations of the topic