Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Systém CICES - The Common International Classification of Ecosystem Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb CICES a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení