Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Systém CICES - The Common International Classification of Ecosystem Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb CICES a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení