Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
State of topic:
approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb TEEB a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty

There are no limitations of the topic