Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je popsat systém pro hodnocení ekosystémových služeb TEEB a analyzovat možnosti a způsob využití v podmínkách České republiky. Hodně práce s anglickými texty

K tématu nejsou zadaná žádná omezení