Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je ve zvoleném území identifikovat a klasifikovat ekosystémové služby ve vybraném území. Bude zpracována rešerše ekosystémových služeb a zvolena metoda jejich hodnocení. Bude zjištěn současný stav Land-cover ve vybraném území. Na základě těchto údajů budou vyhodnoceny ekosystémové služby ve vybraném území

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia