Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary: Cílem práce je ve zvoleném území identifikovat a klasifikovat ekosystémové služby ve vybraném území. Bude zpracována rešerše ekosystémových služeb a zvolena metoda jejich hodnocení. Bude zjištěn současný stav Land-cover ve vybraném území. Na základě těchto údajů budou vyhodnoceny ekosystémové služby ve vybraném území

There are no limitations of the topic