Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je ve zvoleném území identifikovat a klasifikovat ekosystémové služby ve vybraném území. Bude zpracována rešerše ekosystémových služeb a zvolena metoda jejich hodnocení. Bude zjištěn současný stav Land-cover ve vybraném území. Na základě těchto údajů budou vyhodnoceny ekosystémové služby ve vybraném území

K tématu nejsou zadaná žádná omezení