Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je ve zvoleném území identifikovat a klasifikovat ekosystémové služby ve vybraném území. Bude zpracována rešerše ekosystémových služeb a zvolena metoda jejich hodnocení. Bude zjištěn současný stav Land-cover ve vybraném území. Na základě těchto údajů budou vyhodnoceny ekosystémové služby ve vybraném území

K tématu nejsou zadaná žádná omezení