Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
State of topic: approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Na mezinárodní úrovni byly vyvinuty softwarové nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb - The Ecosystem Valuation Toolkit (EVT), TESSA - Toolkit for Ecosystem Service Site-Based Assessment, InVEST - integrated valuation of ecosystem services and trade-offs. V ČR dosud nebyly použity. Cílem práce je prostudovat vybraný nástroj a zhodnotit, zda je použitelný v podmínkách ČR. Pro zpracování je nutná alespoň základní znalost práce s arcGIS

There are no limitations of the topic