Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Na mezinárodní úrovni byly vyvinuty softwarové nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb - The Ecosystem Valuation Toolkit (EVT), TESSA - Toolkit for Ecosystem Service Site-Based Assessment, InVEST - integrated valuation of ecosystem services and trade-offs. V ČR dosud nebyly použity. Cílem práce je prostudovat vybraný nástroj a zhodnotit, zda je použitelný v podmínkách ČR. Pro zpracování je nutná alespoň základní znalost práce s arcGIS

K tématu nejsou zadaná žádná omezení