Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
6
Navrhol:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracovat literární rešerši na téma definice vybrané skupiny ekosystémových služeb (produkční,podpůrné, regulační, kulturní) vybraného typu ekosystému (vodní, lesní, agro, městská zeleň). Budou popsány metody a dosavadní výzkumy těchto ekosystémových služeb a jejich využitelnost v podmínkách České republiky (např. z hlediska dostupnosti dat). Pro dané téma je dostupná bohatá studijní literatura (z 90% v angličtině)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia