Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
State of topic: approved (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
6
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je zpracovat literární rešerši na téma definice vybrané skupiny ekosystémových služeb (produkční,podpůrné, regulační, kulturní) vybraného typu ekosystému (vodní, lesní, agro, městská zeleň). Budou popsány metody a dosavadní výzkumy těchto ekosystémových služeb a jejich využitelnost v podmínkách České republiky (např. z hlediska dostupnosti dat). Pro dané téma je dostupná bohatá studijní literatura (z 90% v angličtině)

There are no limitations of the topic