Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Řízení provozu na linuxovém routeru
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Zach, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Zach, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce by bylo navrhnout a implementovat skripty, které budou ovládat linuxový nástroj tc (traffic control) a popř. další potřebné utility. Připravené skripty uživateli (administrátorovi) umožní jednoduše přidělovat šířku pásma, omezovat rychlost stahování/uploadu, apod. zákaznických LAN na linuxovém routeru. Výsledné řešení by bylo nasazeno do produkční sítě MENDELU. Nástroj musí dále obsahovat zdokumentované API, aby mohl být produkt zasazen jako modul do univerzitního systému pro správu sítě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.