Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Řízení provozu na linuxovém routeru
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Zach, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce by bylo navrhnout a implementovat skripty, které budou ovládat linuxový nástroj tc (traffic control) a popř. další potřebné utility. Připravené skripty uživateli (administrátorovi) umožní jednoduše přidělovat šířku pásma, omezovat rychlost stahování/uploadu, apod. zákaznických LAN na linuxovém routeru. Výsledné řešení by bylo nasazeno do produkční sítě MENDELU. Nástroj musí dále obsahovat zdokumentované API, aby mohl být produkt zasazen jako modul do univerzitního systému pro správu sítě.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.