Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hybridizace v rámci rodu Carex a způsoby jejího testování
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Abstrakt: Problematika spolehlivé identifikace mezidruhových kříženců na základě pouze morfologických znaků patří, nejenom v rámci rodu Carex, k diskutabilnímu tématu botanické komunity. Použití molekulárních metod, jako doplňkovou důkazní metodu, by mělo přispět k objasnění původu sporných položek. Nedílnou součástí této práce, je i ověření původu hybridních nálezů z herbářových položek. Pro práci s herbářovými položkami bude rozhodující jejich kvalita, která je především dána způsobem a hlavně rychlostí vysušení, dále jejich stářím a v neposlední řadě i podmínkách skladování. Disertační práce řeší problematiku v rámci projektu Doc. Řepky financované agenturou GAČR.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-BOTA BotanikaD-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa