Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Hybridizace v rámci rodu Carex a způsoby jejího testování
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Summary:
Problematika spolehlivé identifikace mezidruhových kříženců na základě pouze morfologických znaků patří, nejenom v rámci rodu Carex, k diskutabilnímu tématu botanické komunity. Použití molekulárních metod, jako doplňkovou důkazní metodu, by mělo přispět k objasnění původu sporných položek. Nedílnou součástí této práce, je i ověření původu hybridních nálezů z herbářových položek. Pro práci s herbářovými položkami bude rozhodující jejich kvalita, která je především dána způsobem a hlavně rychlostí vysušení, dále jejich stářím a v neposlední řadě i podmínkách skladování. Disertační práce řeší problematiku v rámci projektu Doc. Řepky financované agenturou GAČR.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-BOTA Botany
D-BOTA-FOPHY Forest Phytology