Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Summary: Projekt se bude zabývat možnými stabilizačními postupy v břehové zóně nádrží, včetně určení maximální nejčetnější hladiny, návrhové výšky vlny a následně prognózy ústupu břehu ve zvolené oblasti. Součástí bude návrh stabilizačních opatření - vlnolamů.

informace
There are no limitations of the topic