Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt: Projekt se bude zabývat možnými stabilizačními postupy v břehové zóně nádrží, včetně určení maximální nejčetnější hladiny, návrhové výšky vlny a následně prognózy ústupu břehu ve zvolené oblasti. Součástí bude návrh stabilizačních opatření - vlnolamů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia