Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Abstrakt:
Projekt se bude zabývat možnými stabilizačními postupy v břehové zóně nádrží, včetně určení maximální nejčetnější hladiny, návrhové výšky vlny a následně prognózy ústupu břehu ve zvolené oblasti. Součástí bude návrh stabilizačních opatření - vlnolamů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení