Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Úprava vybraného úseku vodního toku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Základem práce bude úprava části vodního toku soustavnou metodou, návrh stabilizace a její posouzení.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení