Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení