Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia