Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Abstrakt:
Spolupráce EU s vybraným arabským/islámským státem, vliv EU na vnitropolitický vývoj daného státu včetně zahraniční orientace.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení