Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Abstrakt:
Spolupráce EU s vybraným arabským/islámským státem, vliv EU na vnitropolitický vývoj daného státu včetně zahraniční orientace.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia