Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Působení světových a regionálních organizací na Blízkém a Středním východě. OSN, UNRWA, Mezinárodní organizace Francophonie, OPEC, Liga arabských států aj.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia