Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Abstrakt: Vnitropolitická situace vybraného arabského/islámského státu na Blízkém a Středním východě včetně severní Afriky. Soudobá situace daného státu, jeho zahraniční politika a vztahy se sousedními státy.Aktéři působící na vnitropolitický vývoj a zahraniční politiku daného arabského/islámského státu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení