Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Vnitropolitická situace vybraného arabského/islámského státu na Blízkém a Středním východě včetně severní Afriky. Soudobá situace daného státu, jeho zahraniční politika a vztahy se sousedními státy.Aktéři působící na vnitropolitický vývoj a zahraniční politiku daného arabského/islámského státu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia