Summary of topics offered - Department of Territorial Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
State of topic:
approved (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Territorial Studies - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Vnitropolitická situace vybraného arabského/islámského státu na Blízkém a Středním východě včetně severní Afriky. Soudobá situace daného státu, jeho zahraniční politika a vztahy se sousedními státy.

informace
There are no limitations of the topic