Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Vnitropolitická situace vybraného arabského/islámského státu na Blízkém a Středním východě včetně severní Afriky. Soudobá situace daného státu, jeho zahraniční politika a vztahy se sousedními státy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia