Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Unie pro Středomoří
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy Středomoří včetně Izraele a Palestiny. Barcelonský proces - Euro-středomořské partnerství. Vývoj vzájemné spolupráce, současná podoba.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia