Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Unie pro Středomoří
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:--
Navrhol: Ing. Yvona Novotná, Ph.D.
Abstrakt:
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy Středomoří včetně Izraele a Palestiny. Barcelonský proces - Euro-středomořské partnerství. Vývoj vzájemné spolupráce, současná podoba.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia