Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Arabsko-izraelský konflikt
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Historie arabsko-izraelského konfliktu,průběh, současný vývoj - podoba daného konfliktu, implikace pro vývoj v dané oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia