Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Arabsko-izraelský konflikt
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Historie arabsko-izraelského konfliktu,průběh, současný vývoj - podoba daného konfliktu, implikace pro vývoj v dané oblasti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení