Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Využití Windows IoT na Raspberry Pi B2
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na využití Raspberry Pi B2 pro internet věcí pomocí platformy Windows IoT. Zejména na zhodnocení aktuálního stavu a možností uvedeného operačního systému a konkrétní ukázku způsobu použití. Konkrétní řešený problém bude určen na základě konzultace se studentem, jeho dovedností, schopností a oblasti zájmu. Primárně se nabízí ověření komunikace se senzorickou sítí a způsob řízení základních aktuátorů např. pro inteligentní domy apod.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.