Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Autorita v kontexte strednej odbornej školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:2
Proposed by:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Summary:
Téma je zameraná na postoje voči autoritám na stredných odborných školách. V teoretickej časti študent definuje pojem autority v kontexte strednej školy, pojem konformity a poslušnosti. V praktickej časti sa zameria na prieskum postojov žiakov voči autoritám, vnímanie autority u učiteľov odborného výcviku a učiteľov klasických stredoškolských predmetov.

There are no limitations of the topic